Château Jalousie-Beaulieu--

Château Jalousie Beaulieu is een domein van 200 hectaren wijngaarden en 40 hectaren weiden, bossen en vijvers op de rechteroever van de Dordogne. Het domein ontstond in 1910 door de aankoop van 20 ha grond door Pierre Auguste Duporge. In de loop der jaren werd er uitgebreid, vooral vanaf 1999 toen Philippe Person overnam, hij breidde sterk uit en vernieuwde de kelders. Stilaan neemt Pierre Person (6de generatie) het over. De wijngaarden strekken uit tot tegen Fronsac en de licht glooiende bodems bestaan vooral uit kalkhoudende klei. Er is voor 80% merlot aangeplant. Op het domein besteden ze veel aandacht aan duurzaamheid, ze hebben dan ook het label 'haute valeur environnementale' (niveau 3).