Bestellen

telefonisch 050/31 33 41
fax 050/31 37 78


IN DE WINKEL

De winkel is open elke vrijdag van 14u tot 17u en elke zaterdag van 14u tot 18u, behalve op feestdagen.

 


ONLINE

Aan deze site is bewust geen webshop gekoppeld, omdat we u graag persoonlijk willen bevestigen of de bestelde wijnen voorradig zijn en wanneer de levering best kan doorgaan.

 

LEVERINGSKOSTEN De levering is gratis in België en Nederland vanaf een bestelling van 12 flessen. Wij leveren zelf of laten dit uitvoeren door MyParcel/Bpost. Voor bestellingen onder de 12 flessen worden er € 7,50 leveringskosten aangerekend. 

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN in de winkel:

Cash, Payconiq, Bancontact, Visa, Mastercard

bij levering:

Cash, Bancontact, Visa, Mastercard (draagbare terminal)

op voorhand:

Belfius Bank: IBAN BE38 0689 0304 5472

                      BIC GKCCBEBB

 

ING Bank:     IBAN BE44 3630 8216 9245

                      BIC BBRUBEBB

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toon voorwaarden

 

Prijzen

De prijzen zijn geldig tot uitputting van de voorraad. De actuele prijzen zijn steeds terug te vinden op onze website www.odilon.be. Onze prijzen staan vermeld onder voorbehoud van mogelijke prijsschommelingen, accijnsveranderingen, wettelijke prijsverhogingen of -verlagingen en eventuele typfouten.

 

Leveringen

Bestellingen vanaf 12 flessen worden gratis geleverd in Vlaanderen en Brussel. Voor bestellingen minder dan 12 flessen wordt een forfait van € 7,50 btw incl. als leveringskost aangerekend. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geven geen aanleiding tot schadevergoeding.

 

Betalingstermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 50 alsook een verwijlintrest van 8% per jaar; hierbij geldt elke aangevangen maand als een volle maand.

 

Eigendomsvoorbeh.

De goederen blijven eigendom van Odilon BV tot volledige betaling van het factuurbedrag. Het risico gaat over op de koper op het moment van de levering.

 

Klachten en terugnames

Klachten over de factuur, gebrekkige of onjuiste levering moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de levering schriftelijk gemeld worden.
Voor onze wijnen geldt een teruggaverecht van 90 dagen: als de wijn niet voldoet aan de smaken of de wensen van de klant, kunnen ongeopende en onbeschadigde flessen binnen 90 dagen na ontvangst omgeruild worden mits voorlegging van de leveringsnota of factuur.
Beschadigde of reeds geopende flessen worden niet teruggenomen tenzij het gaat om flessen met kurksmaak.

Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet zou hebben ontvangen in zijn taal of de wettelijke taal van zijn grondgebied ontslaat hem niet van de toepassing ervan.

Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.