loess

Loess is een bodem die bestaat uit deeltjes tussen 20 en 50 micrometer grootte. Dit is fijner dan zand maar grover dan klei. De fijne deeltjes bestaan uit kristallen van quartz, mica en feldspath, de kristallen die samen graniet vormen. Loess en zand ontstaan immers door erosie van graniet. Typisch voor loess is dat het is bijeengeblazen in dikke pakken door de wind. Etymologisch komt het woord van het Duitse lösch, wat 'los' betekent. Het woord werd voor het eerst gebruikt om de bodems in het Rijnbekken mee aan te duiden. De bodems zijn stofferig, homogeen, poreus en vaak rijk aan kalk. Het calciumcarbonaat kan hierbij soms als cement fungeren om een los gesteente te vormen.

 

 

 

Afbeeldingen: bovenaan: zuivere loess, verkocht als bouwmateriaal. Onderaan: een licht gecementeerde ophoping van loess. Bemerk de verticale kanalen uitgesleten door de neerslag, wat de goede waterdoorlaatbaarheid aantoont.